ACTUALITÉS

FIFANAKALOZAN-KEVITRA SY TRAIKEFA MIKASIKA NY « CONTROLE A POSTERIORI »


T
aorian’ireo fampiofanana samihafa azon’ny mpiasan’ny « Contrôle Financier » manerana ny nosy mikasika ny « Contrôle a Posteriori » sy ireo fanarahamaso teny ifotony nataon’izy ireo, dia nisy ny atrik’asa niompana indrindra tamin’ny fifanakalozana traikefa sy ady hevitra momba izany ny alakamisy 16 novambra 2017 lasa teo, tao amin’ny foiben’ ny « Contrôle Financier » ao Faravohitra.


       Mba ho fanatsarana hatrany io fanarahamaso aoriana io moa no tanjon’ilay fifanakalozan-kevitra, izay notarihin’ny IGE ANDRIAMANANA Jean Fidèle, ary nandraisan’ireo mpiasan’ny « Contrôle Financier » avy eto Antananarivo sy avy any amin’ny faritra anjara.

       Raha tsiahivina moa dia ny taona 2016 no nanombohan’ ny « Contrôle Financier » nanao ny « Contrôle a posteriori » na ny fanarahamaso aoriana, araka ny lalàna laharana faha 2016-009 nivoaka tamin’ny 22 aogositra 2016.


           
Pause Play