ACTUALITÉS

     FIHAONAMBEN’NY MPIARA-MIASA MANERANA AN’I MADAGASIKARA, AVY ETO AMIN’NY CONTRÔLE FINANCIER (CF)

Notanterahina ny zoma 24 febroary lasa teo ny fihaonana fifampiarahabana traty ny taona sy ny fiaraha-mikorana niarahan’ ny mpiara-miasa manerana an’i Madagasikara avy eto amin’ny Contrôle Financier.

Ankoatry ny maha lanonana ny fotoana, dia natao tamin’io andro io ihany koa ny fanolorana :
- ireo Inspecteurs d’Etat vaovao miasa eto anivon’ny Direction Générale du Contrôle Financier ;

- ireo Délégués avy eto Antananarivo sy avy any amin’ny faritra araky ny fanendrena vaovao, ary ny mpiara-miasa avy ao amin’ny delegasiona tsirairay avy.

Tsy adino nandritra izany fotoana izany moa ny fanolorana mari-pankasitrahana sy fisaorana ireo mpiara-miasa 7 nandeha nisotro ronono.
           
Pause Play
Ny Tale Jeneralin'ny Contrôle Financier sy ireo solontenan'ny mpiasa avy eto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra nandritra ny lahateny fifampiarahabana sy firariantsoa
Fanolorana mari-pankasitrahana sy fisaorana ireo mpiara-miasa handeha hisotro ronono
Fanokafana ny lanonana tamin'ny "afindrafindrao"
Ireo mpiara-miasa nifaly sy nikorana nandritra ny fihaonana