Mitohy hatrany ny fanaovana Dialyse ao amin'ny Polyclinique Ilafy ho an'ny Mpiasampanjakana am-perin'asa sy ireo misotro ronono.

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Contact


Cabinet du Ministre

Immeuble Antaninarenina

Porte 305

Tel : 020 22 646 83

Secrétariat Général

Immeuble Antaninarenina

Porte 204

tel : 020 22 336 20

Nous écrire


Nom *
E-mail *
Sujet *
Message *
Envoyer

Plan du site :: Ministère de l'Economie et des Finances - Républiques de Madagascar